JB Utveckling

JB Utveckling är ett hälsoföretag, där jag, Jeanette Byström Grein, leder kurser och ger alternativa behandlingar.

Jag startade mitt företag 1986 och började då med att ge kurser i personlig utveckling. Under många år hade jag kurser på olika företag, förvaltningar och för privatpersoner. Jag var den första i Sundsvall med att ha dessa kurser, i personlig utveckling.

Sedan 2000 har verksamhetens tyngdpunkt varit alternativa behandlingar både på det fysiska och psykiska planet, som jag utbildat mig i. Eftersom jag ser människan som en helhet så kan jag hjälpa mina klienter med behandlingar samtidigt som jag kan ge råd i personlig utveckling. Jag försöker att hitta orsaken till de problem som klienten har och behandlar dem därefter.

Jag har skrivit två böcker. Den första boken, ”Brev till Nathalie”, handlar om vår dotter som dog, endast fyra veckor gammal. Den andra boken som jag skrivit handlar om min egen behandlingsmetod ”Trädgården inom dig”. Där beskriver jag till viss del hur jag går till väga med behandlingarna, i boken finns det fallbeskrivningar, brev från klienter, råd i positivt tänkande, olika tekniker…

Under fliken Böcker kan du läsa mer om mina böcker och beställa dem.