Personlig utveckling

Målet med kursen är att deltagarna ska bli mer medvetna om sig själva och att de börjar bearbeta sådant som de vill förändra, för att komma vidare i sin utveckling.

Skräddarsydda kurser

Kurserna kan läggas upp på föredrag, halvdagar eller heldagar för företag. För privatpersoner har jag kurser på helger. Jag varvar föredrag med att deltagarna får prata med varandra samt svara på frågor om dem själva som en bearbetning.

Kursinnehåll

Olika ämnesområden som jag pratar om är: självförtroendet, tankens kraft, meditation, positivitet, kommunikation, färgernas betydelse, blockeringar…