Chakrabalansering

Vi har sju större chackran som jag behandlar. Varje chackra står för olika saker, till exempel så står halschackrat bland annat för kommunikation. Dessa chackran sitter i ryggraden.

Om vi går igenom svåra saker i livet och inte bearbetar händelserna, då kan det bli en blockering i ett chackra. Blir man tex väldigt starkt sviken i sitt liv, då är det hjärtchakrat som kanske ”stängs” beroende på hur starkt individen tar till sig sveket. Med behandling av chackrat kan man få hjälp att släppa på sina inre blockeringar. De som är utbrända som kommer till mig har oftast sex av sina chackran ”stängda” (kronchackrat är alltid öppet tills den dag man dör). När så många chackran är ”stängda” så innebär det att klienten inte mår bra, är väldigt trötta och hängiga.

Det visar sig alltid stämma, när jag pendlar på chackrana och sedan frågar klienten hur dom mår. Jag kan även med hjälp av pendeln se om ett chackra är längre stängt än något annat. Det innebär att blockeringen är starkare på det chackrat. Klienten har då varit med om en eller flera svårare händelser som gör att dom blockerar det chackrat mer än de andra.

Läs mer om chakrabalansering här nedan i ett textutdrag från min bok ”Trådgården inom dig”.

Utdrag ur boken ”Trådgården inom dig”.

Vi har sju stora energicentra i vår kropp och många små ljuspunkter. Dessa stora energicentra kallas för ”chakran”. Chakrana ligger i ryggraden. På en healingkurs för många år sedan lärde jag mig att chakra betyder snurrande hjul. Jag fick lära mig att jag skulle tänka mig chakrat som en lotusblomma med olika antal kronblad. Varje chakra står för en färg och är kopplat till en körtel i kroppen. Våra olika organ är också kopplade till de olika chakrana.

Första gången jag fick lära mig att balansera chakrana var på en kurs i Göteborg. Där fick jag lära mig att öppna upp och balansera chakrana med händerna. Det var mycket spännande och intressant att få lära sig. I dag balanserar jag chakrana med en pendel eftersom det oftast går lite snabbare och klienterna kan se vad som händer. Många är givetvis skeptiska när de ser att pendeln börjar röra sig. Dom kan inte riktigt tro på att det kan fungera. När klienterna sett att det fungerar med pendeln brukar de alltid fråga om chakrana varit öppna eller stängda, när vi sitter och pratar efter behandlingen.

Jag brukar säga att chakrana inte ljuger. Jag hade en kvinna en gång som kom lite sporadiskt då och då. Chakrana var ständigt stängda eftersom vi inte bearbetade det som hon upplevt i sitt liv, hon kom för att få massage. En gång när hon kom så var hjärtchakrat öppet. Jag frågade då om hon hade träffat en man. Hon tittade förvånat på mig och sedan sa hon att så var fallet. Ibland har jag också sett att navelcharkrat varit väldigt stängt och fått en känsla av att personen i fråga varit med om våldtäkt, incest eller något ofredande, det stämmer oftast.

Första gången jag fick lära mig att använda en pendel för att balansera chakrana, blev jag båda kall och varm samtidigt. Det var väldigt jobbigt. Jag kommer ihåg att jag tänkte: här håller jag på med något som inte är att leka med. För med pendeln så sätter man igång starka energier. Nu har jag öppnat upp chakrana på många personer och det har bara visat sig vara positivt. Att öppna upp chakrana underlättar vid behandlingarna, eftersom de både stimulerar organen i kroppen och öppnar upp känslomässiga blockeringar, så att de mer kommer upp till ytan.

Som jag ser det så ”stänger” vi till våra chakran vid svåra upplevelser som vi går igenom. Är upplevelserna inte alltför jobbiga kanske chakrat bara stängs för stunden. Med hjälp av vila, sömn, genom att prata om händelsen eller att förändra sina tankar om händelsen så öppnar vi upp charkrat igen. Att ”stänga” charkrat innebär inte att det inte flödar energi i kroppen. Det är bara det att det är mycket mindre flöde än när det är öppet. Pendeln står stilla när det inte flödar energi, därför säger man att chakrat är ”stängt”. Pendeln rör sig först när flödet kommer igång.