Den 25 maj börjar den nya dataskyddslagen GDPR att gälla inom EU. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det innebär förändringar för oss som behandlar personuppgifter och du får stärkta rättigheter när det gäller personlig integritet. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. En vanlig behandling av personuppgift är till exempel: insamling, registrering, lagring, organisering och bearbetning.

Vi behandlar alltid den information vi får från våra kunder på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt. Skyddet för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss, då dess karaktär är av känslig natur.

Vilken information sparar vi om dig?
Vi samlar in personuppgifter som rör dig för att kunna ge dig den behandling samt tillhandahålla dig de tjänster och/eller produkter som vi kommit överens om. För att behandla uppgifter om hälsa, som anses vara särskilda personuppgifter, behöver vi ditt samtycke.

Om du inte är kund längre
Om du avregistrerar dig som kund hos oss så tar vi bort dina personuppgifter inom några dagar. I vår marknadsföring till dig som inte är kund hos oss har vi gjort en intresseavvägning. Du kan när som helst tacka nej till detta och då raderar vi dina uppgifter men vi sparar din mejladress för att säkerställa att vi inte mejlar till dig igen.

Vilka rättigheter får du med den nya lagen?
Den nya lagen ger dig ett antal rättigheter till behandlingen av dina personuppgifter. Du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har också rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi hanterar (så kallat registerutdrag). Du kan mejla eller ringa oss så kommer vi att skicka en kopia till dig. Du kan du också rätta de uppgifter vi har, eller begära att de ska raderas eller begränsas.

Vi skyddar dina personuppgifter
Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer de nya dataskyddsreglerna, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi säljer aldrig eller lämnar ut dina personuppgifter till andra företag.