Föredrag om mobbning

Varje år är det cirka 1500 personer som tar sina liv. Många av dem gör det på grund av mobbning. Vi måste hjälpas åt att sprida vad det innebär med mobbning så att fler blir medvetna om det och färre som tar sina liv. Tillsammans kan vi hjälpas åt. I morgon kanske det är du eller ditt barn som blir mobbad. Kom och lyssna och var med.