Access Bars behandling

Vad ska till för att du ska prova en behandling med Bars?
Access Bars är en behandlingsform där energiflödet sätter igång i kroppen genom beröring av olika punkter på huvudet. Den här behandlingsmetoden har funnits i över tjugo år i världen. Den skapades av Gary Douglas.

En behandling innebär att terapeuten med mjuk beröring vidrör 32 punkter (Bars) på huvudet. Det är punkter där vi lagrar, tankar, känslor, attityder, kontroll, upplevelser… Vid beröring av dessa punkter under en liten stund så öppnas energiflödet upp i din kropp.

Den startar en läkning i kroppen på bland annat det fysiska, psykiska och emotionella planet. De 32 punkterna som terapeuten stimulerar, berör olika områden såsom glädje, medvetenhet, åldrande, kontroll, pengar, lugn, kreativitet, sexualitet…

Det mina klienter upplever när de får Bars är för det första att de blir väldigt avslappnade och lugna. En kvinna sa att det gick som ”vågor” av energi genom hela kroppen och ”vågorna” kom flera gånger. En annan klient berättade att det gick rysningar genom kroppen. En kvinna kände det som om det knöt ihop sig i ryggen, där hon för många år sedan haft väldiga problem i ryggen, sedan liksom släppte det, sa hon.

Hon försökte att visa mig ungefär hur det hade känts genom att föra ihop händerna som en boll och sedan löstes bollen upp och det onda var borta. Det jag konstaterar är att det händer väldigt mycket när jag ger Bars.

Som terapeut så känner jag energin i mina fingrar, det är ungefär som när jag ger healing så känner jag energin på olika sätt. Känner jag ingen energi i mina händer så flyttar jag på dem tills jag kommer på Bars området och känner energin sätta igång.

De terapeuter som hållit på längre än mig berättar om hur deras klienter sover bättre, hur relationer där hemma blir bättre, många får ett större lugn inom sig, kreativiteten ökar… De barn som fått Bars öppnar upp sin kreativitet, blir lugnare, ökar sin inlärningsförmåga vilket leder till att de höjer sina betyg. Om inlärningsförmågan ökar så underlättar ju detta för barnen och den stress de kanske kände innan minskar.

En intressant behandling för den som får den och för mig som terapeut.


Pris: 600 kr (1 timme inkl. 15 minuter terapisamtal)