Trädgården inom dig

Jeanette Byström GreinOkategoriserade

I kväll förmedlar jag en text från min bok ”Trädgården inom dig” (sidan 97). Dikten är skriven av en kvinna som gick på kurser hos mig i personlig utveckling och den säger så mycket. Lever du ditt eget vara eller någon annans vara? En tanke värd att tänka på, för många gånger kanske vi lever andras vara inte mitt eget vara. I längden gör detta att vi inte mår bra, eftersom vi gör saker som vi egentligen inte tycker om att göra. Så var ditt eget vara.

Ha det gott!

Med ljus och värme!

Jeanette

Texten från min bok:

”Jag fick ett brev från en kvinna, som hade gått en kurs i Personlig utveckling hos mig. Eva hade väldigt dåligt självförtroende hon kände sig inte duktig och värd att älskas. Under kursens gång insåg hon att hon hade levt genom andra. Hon växte under kursens gång och stärkte sitt självförtroende. I brevet skrev Eva en dikt som hon ville att jag skulle förmedla till andra. Evas dikt har, under årens lopp, varit med på många kurser och nu förmedlar jag den till dig:

Att vara

Att vara människa är att vara.
Vara, vad jag vill vara.
Vill jag vara en bra kamrat åt någon, då blir jag det.
Vill jag vara en god människa då blir jag det.
Ja, man kan räkna upp många saker som man kan vara.
Både bra och mindre bra saker.
Vem är det då som bestämmer mitt sätt att vara?
Jo, jag och ingen annan.
Det är något som ingen annan kan bestämma över
Jag kan besluta att någon eller några andra
Bestämmer mitt sätt att vara.
Men, då har jag tagit någons annan vara till mig.
Så alla ni underbara människor.
Försök att vara bara Ditt vara, och hoppas det
blir det fina som Ni tar tillvara.
För kom ihåg att det är bara det fina vara hos
varandra som man blir ihågkommen för.

I brevet förklarade Eva att hon hade levt genom andra i hela sitt liv. Hon hade alltid gjort som andra tyckte och tänkte. Även om hon själv hade tyckt något annat, så var inte det så viktigt ansåg hon. När hon började inse sitt eget värde började det hända saker med henne. Efter kursen blev Eva arbetsledare. Ja, hon hade verkligen ”växt”. Jag skulle önska att många fler insåg sitt eget värde, som Eva. Eva affirmerade att hon var värdefull, och denna tanke började arbeta för henne tills hon insåg att hon var värdefull, precis som andra människor som fanns omkring henne.”