Ett brev från en kund:

Hortons sjukdom

Jag har i 35 år lidit av den migränliknande sjukdomen Hortons huvudvärk. Den yttrar sig så att med ett till två års mellanrum kommer en period på två till tre månaders mycket starka huvudvärksattacker flera gånger per dag. Det finns ingen medicinsk bot för sjukdomen. Det enda läkarna kan göra är att skriva ut värktabletter. Under den senaste huvudvärksperioden, sommaren 1999, sökte jag hjälp hos Jeanette Byström Grein.

Med en kombination av healing och biomassage lyckades hon märkbart minska både huvudvärkens styrka och attackernas frekvens. Samtidigt försvann de mag- och tarmbesvär som jag alltid drabbades av under huvudvärksperioderna. Jeanette kommer nu att fortsätta behandlingen även under den friska perioden, med hopp om att det ytterligare ska minska besvären vid nästa huvudvärksperiod.

Tillbaka till Kunderna berättar.