Ett brev från en kund

Depression

Jag minns när jag första gången var på väg till Pyramiden. Det var med håglösa steg jag vandrade gatan fram. Satt sedan därinne helt klädd i svart både till klädsel och sinne. Undrade vad jag egentligen gjorde på detta ställe, men tänkte att jag måste ge det här en chans.

Det visade sig ganska raskt vara ett utav de bästa beslut jag tagit. Sedan den dagen har mycket mörker skingrats och många nya insikter har jag fått, med kärleksfullt stöd har jag lotsats upp till ljuset, det har hänt saker jag inte vågat drömma om tidigare.

Steg för steg har mörker ersatts med ljus, misstro till tro, rädsla till mod, steg för steg har livet fått en ny innebörd, en mening, ett ljus. Kan väl inte påstå att jag sitter och ”kvittrar i paradiset” precis varje dag men jag har fått en grund att stå på nu och kan med nya kunskaper och insikter själv vända bort negativa energier när det behövs, besitter numera en styrka och en tro på mig själv som gör att jag kan se framtiden an med ett hoppfullt sinne, det mesta här i livet är faktiskt möjligt!

Med glädje och vänliga hälsningar,
Göran

Tillbaka till Kunderna berättar.