Ett brev från en kund

Benvärk och mentalvärk

Den behandling i bioenergi jag erhållit under hösten 1999 av Jeanette Byström Grein har varit mig till oerhört stor nytta. Dels fysiskt så att besvären i form av värk i ett ben så gott som är borta och de gånger den återkommer har jag möjlighet att själv bota min åkomma. Dels på det mentala planet på så sätt att jag känner mig tillfreds i livet på ett nytt sätt.

Min tidigare känsla av att jag inte kan på verka mitt liv har förändrats till en insikt i att det är möjligt- om jag bara själv vill. Det är inte något utom mig själv utan inom mig själv som skapar förändringen. Men man behöver en knuff och den fick jag av Jeanette.

Tack! /Maja

Tillbaka till Kunderna berättar.